DYSTANS

DŁUGOŚĆ

Maraton Rodzinny 73 km
Mega Maraton 152 km
Giga Maraton 225 km

UWAGA! Nastąpiła zmiana trasy maratonu w stosunku do poprzednich lat.

Miejsce

Start i meta na terenie miasta Trzebnica:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Nowa 1

Trasa maratonu


Trasa maratonu wytyczona jest plublicznymi drogami asfaltowymi o dość dobrej nawierzchni. Oznakowanie dróg oceniamy jako dobre. Ukształtowanie terenu zróżnicowane: 40% trasy to teren dość płaski a 60% to teren pagórkowaty. Pagórki na naszej trasie to Wzgórza Trzebnickie popularnie nazywane Kocimi Górami. 30% długości trasy biegnie wśród malowniczo położonych stawów i lasów w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

Punkty kontrolne


Na trasie umieszczone będą 4 punkty kontrolne

Punkty żywieniowe

Punkty żywieniowe znajdować się będą na linii START/META oraz 2 miejscach na trasie (punkty w trakcie ustalania).

Profile tras


Trasa w opracowaniu - poniżej projekt

A - Maraton Rodzinny


Link do trasy: http://www.mikspec.pl/myroute/default/readroute/122016/1/10B - Mega Maraton


Link do trasy: http://www.mikspec.pl/myroute/default/readroute/110014/1/10C - Giga Maraton = Mega Maraton + Maraton Rodzinny


Link do trasy: http://www.mikspec.pl/myroute/default/readroute/123016/1/10